top of page

Umhverfisstefna

Mánar leitast við að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og fylgir lagalegum kröfum á sviði umhverfismála. Fyrirtækið leggur áherslu á að leita umhverfisvænna leiða í aðföngum og þjónustu og hvetur starfsmenn til að vinna með lausnir sem stuðla að minni úrgangi, heilnæmu umhverfi utan dyra sem innan og bættri umhverfisvitund starfsfólks og viðskiptavina.

 

Starfsfólk Mána leitast við að benda viðskiptavinum á vistvænar lausnir þar sem þess er kostur við gerð þjónustusamninga.

 

Fyrirtækið leitast við að uppfylla öll markmið og kröfur sem gerðar eru til Svansvottunar og eru viðmið og gildi endurskoðuð árlega til samræmis við þær.

Efnanotkun

Mánar notar umhverfisvottað efni til almennra hreinsunar og aðlagar efnafræðilega notkun með Svansmerki. Þegar kemur að sérstakri hreinsun, er reynt eftir fremsta megni að nota efni sem hafa minnst umhverfisáhrif. Hlutfall þeirra skal vera í samræmi við sömu viðmið.

Flokkun

Fyrirtækið flokkar allt sorp innan aðalstöðva og veita ráðgjöf til viðskiptavina sinna í þeim efnum og mæla eindregið með flokkun. Öllu endurvinnanlegu sorpi er skilað á viðeigandi móttökustað.

Bílafloti

Fyrirtækið notast við sparneytin ökutæki sem hafa minni neikvæð áhrif á umhverfið. Flotinn er í sífelldri þróun og fylgir þeim viðmiðum sem settar eru vegna Svansvottunar. Flotinn skal endurskoðaður svo oft sem þurfa þykir og samhliða breyttum kröfum og markmiðum í þágu umhverfisverndar.

bottom of page